Wat Corals Uitgewers onderskei van ander uitgewers is die is konsep van oscibant. Hierdie konsep is geskep deur Pierre Lucouw en impliseer soos wat hy in sy boek Creating the More: Balancing on a tightrope to prosperous existence verduidelik dat almal dit wat hulle nodig het om suksesvol te wees in oorvloed het. Om die momentum vir groei (the more) te ontsluit vereis die versigtige horisontale en vertikale balansering van alle dele terwyl jy konstant vorentoe beweeg, teen die regte spoed en in die regte rigting.

Dit is hierdie unieke benadering wat gelei het tot die publikasie van vele suksesvolle top-verkopers. Corals Uitgewers spesialiseer in die publisering en bemarking van boeke wat nie net ‘n positiewe verskil maak nie, maar ook relevant is.

Corals Publishers is seperated from other publishers by its management on the principle of oscibant. This concept was coined by Pierre Lucouw in his book Creating the More:Balancing on the tight rope to a prosperous existence. It implies that man has an abundance of all he needs to survive and prosper. The key to unleash the unleash the momentum for growth (the more) lies in simultaneous horisontal and vertical of all the parts in the system while constantly moving forward at the correct speed, in the right direction towards a set goal.

This unique approach has lead to the successful publishing of various top-sellers. Corals Publishers specializes in publishing and selling uplifting books that not only makes a difference but are also relevant.