Aangeraak

Aangeraak Image

SKRYFSTER: Elsabé Potgieter met Annie Coetzee as biblioterapeut

ISBN: 978-0-9922112-5-7

Sagteband, 272pp

‘n Sportiewe jong man met groot drome is in ‘n ernstige motorfietsongeluk. Die verpletterende slag vir hom en sy gesin word die ware verhaal van Miracle Boy.

Niemand is onaangeraak nie.

Die trauma vir Hein Potgieter en sy gesin begin as hy na weke in ‘n koma sy bewussyn herwin. Die verloop van sy verhaal is egter anders as dié van ander ernstig breinbeseerdes. In sy kamp is ‘n liefdevolle en ondersteunende gesin en gemeenskap. Sy ma, Elsabé, neem die leisels en met haar koelkop dinamika en deskundigheid in perdeterapie en veral die Tellington Ttouch-tegnieke ™  maak sy nie net ‘n reuse verskil in sy lewe nie, maar boekstaaf die toerusting wat elke persoon nodig het om trauma te wen.

Met die begeleiding van die motiveringskryfster, lewensafrigter en deskundige in kreatiewe breinhantering, Annie Coetzee, span  Elsabé die helende krag van boeke in om post-traumatiese stres  hok te slaan én  ander te help om kreatief om te gaan met dít wat nie verander kan word nie.     

In dié unieke boek vertel Elsabé, en Annie vervul die rol van ‘n terapeut wat (terugskouend) lei en ondersteun. As span rus hulle die leser toe om sin te kan maak in soortgelyke en ander traumatise situasies. As ‘n tipe ‘selfhelp’-boek is dit ‘n vorm van individuele terapie; binne groepverband (bv. ‘n leesgroep) kan dit ‘n aanvullende terapie wees. Die inhoud is rigtinggewend en motiverend en berus op die beginsel van openlikheid om begrip te skep. Die leser lees die verhaal en lê verbande met eie ervaring. Sodoende word met sekere aspekte van die vertelde trauma geïdentifiseer en die eie ervaring in perspektief gestel. Die resultaat is dat sin gemaak word van die eie ervaring en algehele geestesgesondheid verbeter. Die leser word instaat gestel om ‘n oorweldigende swaard oor sy/haar eie menswees te systap, ervaar bevryding van emosionele spanning en word met inligting en vaardighede bemagtig om probleme te hanteer. Nog ‘n groot pluspunt van hierdie tipe bibliografie is dat dit ‘n teenvoeter vir depressie of die gevoel van futiliteit, wat meestal na ‘n trauma ervaar word, is.

Vir biblioterapie om effektief te wees, moet daar ‘n dinamiese interaksie tussen die leser en die leesstof ontstaan. Wanneer hierdie interaksie onder leiding van ‘n bekwame bemiddelaar soos Annie Coetzee plaasvind, vind terapeutiese verandering plaas. Aangeraak handel nie net oor die spesifieke probleem van die trauma van breinbesering nie, maar hanteer die knelpunt realisties deur spesifieke, beplande aktiwiteite en die waarde daarvan deur die verloop van die belewenis te weef.

Breinbesering kom voor. ‘n Breinbeseerde is nie anders of minderwaardig nie. Inteendeel. Net so hoef trauma nie staties te bly nie. Dit kan opgelos word deurdat die betrokkenes hulle eie optrede en reaksie verstaan.

Aangeraak

Aangeraak Image

SKRYFSTER: Elsabé Potgieter met Annie Coetzee as biblioterapeut

ISBN: 978-0-9922112-5-7

Sagteband, 272pp

‘n Sportiewe jong man met groot drome is in ‘n ernstige motorfietsongeluk. Die verpletterende slag vir hom en sy gesin word die ware verhaal van Miracle Boy.

Niemand is onaangeraak nie.

Die trauma vir Hein Potgieter en sy gesin begin as hy na weke in ‘n koma sy bewussyn herwin. Die verloop van sy verhaal is egter anders as dié van ander ernstig breinbeseerdes. In sy kamp is ‘n liefdevolle en ondersteunende gesin en gemeenskap. Sy ma, Elsabé, neem die leisels en met haar koelkop dinamika en deskundigheid in perdeterapie en veral die Tellington Ttouch-tegnieke ™  maak sy nie net ‘n reuse verskil in sy lewe nie, maar boekstaaf die toerusting wat elke persoon nodig het om trauma te wen.

Met die begeleiding van die motiveringskryfster, lewensafrigter en deskundige in kreatiewe breinhantering, Annie Coetzee, span  Elsabé die helende krag van boeke in om post-traumatiese stres  hok te slaan én  ander te help om kreatief om te gaan met dít wat nie verander kan word nie.     

In dié unieke boek vertel Elsabé, en Annie vervul die rol van ‘n terapeut wat (terugskouend) lei en ondersteun. As span rus hulle die leser toe om sin te kan maak in soortgelyke en ander traumatise situasies. As ‘n tipe ‘selfhelp’-boek is dit ‘n vorm van individuele terapie; binne groepverband (bv. ‘n leesgroep) kan dit ‘n aanvullende terapie wees. Die inhoud is rigtinggewend en motiverend en berus op die beginsel van openlikheid om begrip te skep. Die leser lees die verhaal en lê verbande met eie ervaring. Sodoende word met sekere aspekte van die vertelde trauma geïdentifiseer en die eie ervaring in perspektief gestel. Die resultaat is dat sin gemaak word van die eie ervaring en algehele geestesgesondheid verbeter. Die leser word instaat gestel om ‘n oorweldigende swaard oor sy/haar eie menswees te systap, ervaar bevryding van emosionele spanning en word met inligting en vaardighede bemagtig om probleme te hanteer. Nog ‘n groot pluspunt van hierdie tipe bibliografie is dat dit ‘n teenvoeter vir depressie of die gevoel van futiliteit, wat meestal na ‘n trauma ervaar word, is.

Vir biblioterapie om effektief te wees, moet daar ‘n dinamiese interaksie tussen die leser en die leesstof ontstaan. Wanneer hierdie interaksie onder leiding van ‘n bekwame bemiddelaar soos Annie Coetzee plaasvind, vind terapeutiese verandering plaas. Aangeraak handel nie net oor die spesifieke probleem van die trauma van breinbesering nie, maar hanteer die knelpunt realisties deur spesifieke, beplande aktiwiteite en die waarde daarvan deur die verloop van die belewenis te weef.

Breinbesering kom voor. ‘n Breinbeseerde is nie anders of minderwaardig nie. Inteendeel. Net so hoef trauma nie staties te bly nie. Dit kan opgelos word deurdat die betrokkenes hulle eie optrede en reaksie verstaan.