2
Yes
None
1
1000000
Name...
/boekrak/
Thumbnail
Pienk Spookasem
R180
Pienk Spookasem Image

SKRYWER: NICO MOOLMAN

ISBN: 978-0-639-97642-6

FORMAAT: Sagteband, 176pp

Hierdie  keur uit die trefferverhale van Die Pienk Traaisiekel en Die Pienk Baaisiekel is op aanvraag saamgestel.

Met die eerste uitgawes van dié gewilde kontreiverhale het die ikoon, Fanus Rautenbach, gesê: “’n Prettige boek vol herinnering en onvergeetlike kitch. Dié boek is nie sommer nie – dis erfgoed.”

Trek die suikerdons in lang drade van die stokkie af – hierdie staaltjies is meer as suikersoet … Dit is, na alles, steeds kultuur om in jou harttaal te skinner en skater oor vanmelewe se liegendes en ellendes!

'n Studiemetode so uniek soos jy
R180

SKRYWER: Dr Esther de Waal

ISBN: 978-0-639974-1-9

FORMAAT: Sagteband

Ontsluit jou potensiaal met ‘n pasgemaakte studiemetode wat nommerpas vir jou breinprofiel en persoonlikheid is.

Dié boek is die sleutel jou hand waarmee jy ‘n unieke leerstrategie, wat by jou indiwiduele leerstyl pas, kan ontwikkel. Dr Esther de Waal tree in ‘n gemaklike gesprek met die leser oor:

 • Eie breinvoorkeure en leerstyle
 • Suksesvolle bestuur van die leerervaring
 • Studievaardighede soos effektiewe lees, luister en studiemetodes
 • Strategieë om geheue en konsentrasie te verbeter
 • Wenke vir die optimale benutting van jou mondering
 • Benadering van huiswerk, opdragte, toetse en ander assesserings
 • Oorkoming van die struikelblokke wat effektiewe leer in die wiele ry
 • Die waarde van reflekterende leer

Dr De Waal was meer as 20 jaar lank verbonde aan ‘n toonaangewende Suid-Afrikaanse universiteit waar sy toekomstige  onderwysers help oplei het. Sy het nasionaal en internasionaal ‘n bydra tot boeke en handboeke oor ‘n verskeidenheid onderwerpe gelewer. Sy is ‘n geregistreerde, geakkrediteerde Heelbreinpraktisyn.

In 2008 het sy EduEs, ‘n opvoedkundige konsultasiediens, gemik op die stroomlyning van die onderrig-leerproses, op die been gebring en begin fokus op ‘n meer effektiewe  hantering van die opvoedkundige behoeftes van indiwiduele leerders.

Die eerste Engelse uitgawe van hierdie bemagtigende boek, Study metods that work for you, is reeds in 2010 gepubliseer en het sedertdien talle mense se lewe radikaal verander.

My naked soul-exploring the true self
R250
My naked soul-exploring the true self Image

Title: My Naked Soul: Exploring the true self

Author: Belinda Bras-Nel

ISBN: 978-0-6399764-0-2

Format: 282 pp soft cover

Why is life becoming ever more difficult? Why are we struggling to cope? How can we overcome all the challenges that we seem to be bombarded with? These are some of the questions that more and more people are struggling with. In this book, Belinda Bras-Nel attempts to answer these questions and calls on us to start living a life of awareness. Life is challenging us to become true to our nature as eternal beings in order to transcend suffering. Let the angels take you on a journey of discovery to find your authentic self. By living an inspired life, peace and joy will be a natural part of your existence.

Belinda Bras-Nel is a natural intuitive and angelic medium. She receives messages from Spirit, in order to guide people towards living an inspired life.

Met rooi pampoenvelskoene
R220
Met rooi pampoenvelskoene Image

SKRYWER: Elias J.J Olivier

ISBN: 978-0-9922112-8-8

FORMAAT: Sagteband 272pp

Uittreksel:

“Ons het nogal dikwels sneeu toe gegaan, omdat die Snowy Mountains naby Canberra baie sneeu in die winter gekry het.  My eerste keer was saam met Derick Coetzee.  Ek, wat sneeu redelik goed geken het en reeds in Rome gaan ski het, het die regte klere vir die sneeu gehad, maar arme Derick het nie sneeuklere gehad nie, maar het geglo dat dit verskriklik koud was en dat jy regtig gewapen moes gaan!

Toe ons in die ski-hyser moes vertrek, het hy sy verskyning in ‘n bruin ferweel broek (waarvan hy die pype met ‘n tou toegebind het) gemaak.  Oor ‘n dikrooi trui het hy sy groot army jas uit Suid-Afrika aangehad.  Eers was dit ‘n vreeslike gesukkel vir hom om aan die ski-hyser se tou vas te hou sodat hy daarmee kon opgaan, maar eindelik was hy bo-op die berg.

Daar neem hy toe posisie in, maar teen dié tyd was daar al ‘n groot klomp mense wat na die besonderse skiër kom kyk het.  Met benoude krete het hy die steiltes afgevaar!  Die army jas se knope het losgeraak en Derick het soos ‘n reuse arend wat die steiltes afstrom en enige oomblik die ruimtes kon invaar gelyk!

Hy het met ‘n uitgerekte kreet oor ‘n bult verdwyn en ek het later gehoor dat die ander skiërs onderkant hom glo soos vlieë uitmekaar gespat het toe die gevaarte oor die berghelling kom. Al wat ek kan onthou, was dat daardie berghelling weergalm het van die lag van daardie honderde mense!”

Met Rooi pampoenvelskoene is Elias Olivier, voormalige plaasseun, ambassadeur, politieke uitgewekene en entrepreneur en verskilmaker se lewenskets.  Die boek word beskryf as ‘n Credo van ‘n lewe, ‘n sosiale geskiedenis,‘n kulturele erfstuk en biblioterapie.

Met Rooi pampoenvelskoene is geskryf vir elkeen wat kan identifiseer met die Afrikanerleefstyl van toeka en steeds bereid is om in die spervuur te staan vir dit wat trots Afrikaans is.

Finance for non-nerds
R350
Finance for non-nerds Image

AUTHOR: Dr John Carstens

ISBN: 978-0-9922112-2-5

FORMAT: Soft cover, 208pp

Money makes the world go round!

This text book is the ultimate guide to personal and corporate financial excellence. Created by the expertise of the co-editor of the groundbreaking, E-Commerce in Practice, and recently retired CFO of a diversified technology group on the JSE, dr John Carstens, it will make a difference to your life and your business.

Whether you are a student, employee, manager or business owner, these topics from the world of accounting and finances will not only expand your knowledge of the workings of these principles in practice, but it will empower you (and even people not financially literate) to manage your personal and business finances in a disciplined way and put you on the track to success.

You can expect to be skilled in:

 • Managing personal finances
 • Basic principles of accounting
 • Statement of financial position
 • Statement of comprehensive income
 • Statement of cash flow
 • Financial statements
 • Business plans, budget and account management
 • Capital budgeting and the time value of money
 • Taxation
 • Price strategy, price setting and breakeven analysis

Value is also added by the Budget Financial Reporting Pack as well as the Management Financial Reporting Pack.

If you want to reach the balance between achieving excellence and intellectual imagination – the one skill that most successful clued-up people have – you need this book.

Aangeraak
R200
Aangeraak Image

SKRYFSTER: Elsabé Potgieter met Annie Coetzee as biblioterapeut

ISBN: 978-0-9922112-5-7

Sagteband, 272pp

‘n Sportiewe jong man met groot drome is in ‘n ernstige motorfietsongeluk. Die verpletterende slag vir hom en sy gesin word die ware verhaal van Miracle Boy.

Niemand is onaangeraak nie.

Die trauma vir Hein Potgieter en sy gesin begin as hy na weke in ‘n koma sy bewussyn herwin. Die verloop van sy verhaal is egter anders as dié van ander ernstig breinbeseerdes. In sy kamp is ‘n liefdevolle en ondersteunende gesin en gemeenskap. Sy ma, Elsabé, neem die leisels en met haar koelkop dinamika en deskundigheid in perdeterapie en veral die Tellington Ttouch-tegnieke ™  maak sy nie net ‘n reuse verskil in sy lewe nie, maar boekstaaf die toerusting wat elke persoon nodig het om trauma te wen.

Met die begeleiding van die motiveringskryfster, lewensafrigter en deskundige in kreatiewe breinhantering, Annie Coetzee, span  Elsabé die helende krag van boeke in om post-traumatiese stres  hok te slaan én  ander te help om kreatief om te gaan met dít wat nie verander kan word nie.     

In dié unieke boek vertel Elsabé, en Annie vervul die rol van ‘n terapeut wat (terugskouend) lei en ondersteun. As span rus hulle die leser toe om sin te kan maak in soortgelyke en ander traumatise situasies. As ‘n tipe ‘selfhelp’-boek is dit ‘n vorm van individuele terapie; binne groepverband (bv. ‘n leesgroep) kan dit ‘n aanvullende terapie wees. Die inhoud is rigtinggewend en motiverend en berus op die beginsel van openlikheid om begrip te skep. Die leser lees die verhaal en lê verbande met eie ervaring. Sodoende word met sekere aspekte van die vertelde trauma geïdentifiseer en die eie ervaring in perspektief gestel. Die resultaat is dat sin gemaak word van die eie ervaring en algehele geestesgesondheid verbeter. Die leser word instaat gestel om ‘n oorweldigende swaard oor sy/haar eie menswees te systap, ervaar bevryding van emosionele spanning en word met inligting en vaardighede bemagtig om probleme te hanteer. Nog ‘n groot pluspunt van hierdie tipe bibliografie is dat dit ‘n teenvoeter vir depressie of die gevoel van futiliteit, wat meestal na ‘n trauma ervaar word, is.

Vir biblioterapie om effektief te wees, moet daar ‘n dinamiese interaksie tussen die leser en die leesstof ontstaan. Wanneer hierdie interaksie onder leiding van ‘n bekwame bemiddelaar soos Annie Coetzee plaasvind, vind terapeutiese verandering plaas. Aangeraak handel nie net oor die spesifieke probleem van die trauma van breinbesering nie, maar hanteer die knelpunt realisties deur spesifieke, beplande aktiwiteite en die waarde daarvan deur die verloop van die belewenis te weef.

Breinbesering kom voor. ‘n Breinbeseerde is nie anders of minderwaardig nie. Inteendeel. Net so hoef trauma nie staties te bly nie. Dit kan opgelos word deurdat die betrokkenes hulle eie optrede en reaksie verstaan.

Engel vat my hand
R130
Engel vat my hand Image

SKRYWER: Susan Myburgh

ISBN: 978-0-9922112-6-4

FORMAAT: Sagteband 112pp

“My man is dood!”

Dié besef het Susan Myburgh soos ‘n vuishou tussen die oëgetref.

In die skok en pyn van haar verlies is sy wonderbaarlik gedra, gelei en beskerm deur aardse engele (soos haar vriendin, Liz), maar het sy ook die sorg van God se misterieuse boodskappers eerstehands en intens ervaar.

Susan se onbeholpenheid, kragteloosheid en verlatenheid het verander. Sy het geleer om sensitief vir die Anderkant van hierdie lewe te wees. Engele het haar begelei op haar pad na heelword en opnuut mensword.In hierdie nuwe seisoen word sy beter en méér as wat sy ooit sou kon droom, omdat sy God se liefde daagliks dieper beleef.

Hierdiekort stukkies uit haar hart is nie die inktrane van ‘n weduwee nie, maar die ervaringe van ‘n vrou wat oorvloedig en met oorgawe in die híér en nóú lewe, omdat God haar in engelvlerke toevou.

Koebesie
R130
Koebesie Image

DIGTER: Trienke Laurie

ISBN:978-0-9922112-7-1

FORMAAT: Sagteband, 80pp

koebesie: mannetjie van die heuningby; waterdraer

Trienke Laurie, bekroonde digteres en kunstenaar, kyk introspektief na die roeping om ‘n digter te wees. Sy is die werkerby wat nektar uit elke windrigting versamel; word ‘n pottebakker in ou Griekeland en ‘n glasblaser in moderne België, maar keer telkens weer terug na haar korf om haar ervarings te deel.

Haar gedigte is kopreise wat gestalte kry in ‘n sestigtal gedigte. Haar verwondering oor die natuur, haar respek vir eeue-oue kultuur en haar diep religieuse belewenis word in toeganklike verse verwoord.

Trienke Laurie is kranig met die woord. Uit haar pen het die bundels Skietspoel (1997), Ek sien ‘n rooi bul storm (1999), Uitroep (2001) en Sonskyf (2007), sowel as ‘n kinderboek, Van my ouma ‘n groet (2010) verskyn.

Powerhouse
R200
Powerhouse Image

AUTHOR: Annie Coetzee

ISBN: 978-0-992-2112-4-0

Format: Soft cover 216pp

You need much more than just a brilliant mind and positive thinking to make your dreams of success and happiness come true.

World-renowned author on Creativity and Emotional Intelligence and one of South Africa’s most influential women in business and government, Annie Coetzee, shares her latest insights on self-empowerment and living with excellence. She explores the power of thoughts, vision, words and feelings that could have blocked your way to living as a powerhouse of energy and strength.

She started her career with the book, I think, I feel, I am.

Now her slogan is: I think, I feel, I can!

 Connect to your heart power, step out of your head and forcefully leap into life.

Enjoy more of her writings and life on her website: www.anniecoetzee.co.za

Kuier in 'n Plaaskombuis
R300
Kuier in

Skrywer: Nico Moolman

ISBN: 978-0-620-33696-X

192 pp Hardeband

Kuier in ‘n Plaaskombuis vang die eenvoud en elegansie, die warmte en samehorigheid wat geheers het vas.

Dit bevat ou handgeskrewe resepte uit die plaaskombuis.  Dit is die boekstawing van beproefde mond-water resepte wat deel van die Afrikaanse kultuur en leefwêreld uitgemaak het en nog steeds die smaak prikkel.  Die kunswerk met meer as 300 foto’s ‘n kultuurerfstuk en top verkoper. 8ste druk beskikbaar in Mei 2019

 

A Maze zing
R120
A Maze zing Image

Author: Pierre Lucouw

ISBN: 978-0-620-35489-5

Format: Soft cover, 144pp

Alex’s inheritance includes the DNA to go in search of wisdom. His story resembles the universal longing to find the Holy Grail. His journey should end with Alex in wisdom land, but like all seekers, he is confronted with the puzzles of life and the riddles of reality.

This creative travel consists of short stories, illustrations and brainteasers at the end of each experience.

Readers are frequently surprised at the philosophical bends in the road. An excellent read for young and old looking for the answers to life’s questions in the maze of modern civilization’s challenges.

African water histories
R220
African water histories Image

Editor: JWN Tempelhoff

Format: Soft cover, 368 pp

ISBN: 0-620-34742-2

 

 

Water is increasingly playing an important role in Africa. It is a crucial natural resource that will determine the continental response to the challenges of development and growth confronting Africa in the new millennium.

 

In this study specialists in the fields of engineering, management, anthropology, history, military sciences, development and environmental studies, political science, and legal studies, take a closer look at the historical dimensions of water in Africa.

 

The focus is on water beyond the confines of traditional academic disciplines. By taking a trans disciplinary stance they share thoughtful perspectives on aspects of development in sub-Saharan Africa.

 

African water histories provides insights into past and current problems of dealing with Africa’s colonial past and the manner in which challenges should be contemplated in the future.

 

The book would be of value to readers interested in public management and governance, urban planning, geography, history, legal studies, engineering, politics, anthropology, water resource management and environmental studies.

 

Creating the more
R120
Creating the more Image

Author: Pierre Lucouw

ISBN: 0-620-32128-8

Format: Soft Cover, 192pp

Dr Lucouw coined the term oscibant, a process of maintaining balance while constantly moving forward at the correct speed in the right direction towards a set goal. He challenges long held beliefs about risk, timing and growth, finally establishing that being at the right place at the right time has nothing to do with luck.

In this book the author challenges longheld beliefs about risks, timing and growth, finally establishing that being in the right time has nothing to to with luck.

Creating the more is a guide to prosperity and a recipe for success. The key to all of this is balance. Discover the secrets to prosperity.

Venture a look into a future where there is substantially more good than evil: where development no longer destroy the Earth, and where man has reclaimed his place as ruler on the planet.

 

Happiness is egg-shaped
R120
Happiness is egg-shaped Image

Author: Jay Day

ISBN: 978-0-620-39361-4

Format: Soft cover, 175pp

“The Prime Mover took a handful of stars and flung them into the emptiness and there was light and space. The artist looked at the empty canvas and began to sketch, then filled the paper with colourful images. We took an empty piece of arid land in Africa and farmed it.”    Jay Day

 

Join our 20th Century settlers, naïve but indefatigable, as they struggle to turn a profit in South-Africa’s harsh highveld.

 

Happiness is egg-shaped is an adventure, seen through the eyes of a Polish immigrant.

In Happiness is egg-shaped Rambeau, the ram, was unspeakably lazy; he had nothing on his mind but food.  Kaitek, the ostrich, was as mean as hell; he had nothing on his mind but sex.  Bianca and Kaizimierz had nothing on their minds but making ends meet.

 

Happiness is egg-shaped is a refreshing book filled with sketches from the heart.

 

“What’s the point of the book?” asked Manuela, the proofreader.

“Why must there be a point?” Jay asked. “How did you feel when you read it?”

“It cheered me up,” she smiled.

“So what’s better?” Jay Asked. “To leave an empty page, or fill it with stories? To have an empty life, or to do something? Does it have to be about cruelty, hate and destruction to be worth recording?”

 

Happiness is egg-shaped was written for the reader who wants to became a part of a ordinary person’s dream… the dream to be part of the greater good.

 

 

 

Jesus: The link
R120
Jesus: The link Image

Author: Tirx Duvenhage

ISBN: 0-620-36128-X

Format: Soft cover 126pp

Science discovered mind power late in the nineteenth century.  Jesus of Nazareth demonstrated this power two thousand years ago.

 

The Link between Science and Scripture reveals new treasures for a tormented world.

 

Amidst malignant attacks on Christianity comes this revelation of His power and the abundant life available at our fingertips.

 

 

From the book:

DOUBT, THE ENEMY OF FAITH

Do not look back, be fit to serve in the Kingdom of God.  You can also interpret this to mean that the power in you will be of no use to you if you keep looking back.

 

ST James 1:6-8

“But let him ask in faith, nothing wavering.  For he that wavereth is like a wave

of the sea, driven with the wind and tossed.  For let not that man think he shall receive any thing from the Lord”

 

 

Kartonengel
R120
Kartonengel Image

Skrywer: François Hugo

ISBN: 0-620-36499-8

FORMAAT: Sagteband 160pp

‘n Sendelingseun reis deur Afrika op sy motorfiets.  Hy soek nie antwoorde oor sy wortels nie.  Hy weet wie hy is.  Sy nalatenskap is meer as die siel van die mier.

Op ‘n eerlike, praktiese en humoristiese manier werp hy lig op ons mensbeskouings en die effek daarvan op ons keuses.  Hy kombineer sy passie vir motorfietsry met sy liefde vir sy gesin en Afrika.  Gedurende ‘n motorfiets-ekskursie met sy dogter na Malawi word dit baie duidelik wat dit beteken om aan die oomblik reg te laat geskied.

Die konflik met sy seun in die Caprivi help hom om te verstaan dat almal verantwoordelik is vir hul eie geluk en word sy reis deur die Afrikalandskap ‘n selfontdekkingstog met ‘n verskil.

‘n BMW-motorfiets is nie ‘n perd om sonder meer bloots te ry nie en die rit is vol aksie en interaksie.

Uittreksel:

Riana slaan skielik verwoerd op my skouer.  “Hier’s moeilikheid”, dink ek, want dit is nie haar styl nie.  “Die kannetjie is weg,” skreeu sy.  Ons ry terug en kry dit uiteindelik – net voor die gat in die skaduwee, maar dit is te laat.  Die prop het afgespring, en die kan is so te sê leeg.

Ons altwee besef die implikasies.  Dis asof ons op ‘n vriend se lyk afgekom het.

 

 

Kwaheri, my geliefde
R160
Kwaheri, my geliefde Image

Skrywer: Lucia Prinsloo

ISBN: 978-0-620-48256-1

Formaat: Sagteband 220pp

Vanaf die voetheuwels van die manjifieke berg Meru in Tanzanië tot die walle van die Groot Letaba in die Laeveld van Suid-Afrika, volg die memoiries die spoor van een familie. Mense gedryf deur hartstog, passie en geloof: Christiaan en Lucia van den Berg en hulle kinders, moet telkens groet. Kwaheri. Ek groet jou. Mooi loop. Mag dit met jou goed gaan. Maar vertel ook van mense wat terugkom huis toe.

“Lucia, kyk,” hoor sy Sussie se fluisterstem skielik hier agter haar.  En dan trek ‘n yskoue rilling teen haar ruggraat af.  Want reg voor die kar verskyn eers een, en dan nog een. Luiperds.  Diere van die nag.

Hulle beweeg tot reg voor die motor, en dan gaan staan hulle.  Gefassineerd kyk hulle reguit vir die voertuig.  Hulle staan presies tussen die kar en die water.  Dis asof die twee vroue en die twee luiperds mekaar reg in die oë kyk.  Die ligte van die kar verblind die diere en hulle staan bewegingloos.

Groot,  geel oë in massiewe koppe.  Lang snorbaarde.  Die ore gespits.  Die gietende reën pla hulle nie in die minste nie.  Hulle geheimsinnige nagtelike lewe gaan voort.  Hulle sal beweging raaksien.  Hulle sal hulle prooi kry, wat ookal die weer.

Hierdie boek hoort op die rak tussen Olive Schreiner en die treffer Out of Africa.

Lesilo staan op
R160
Lesilo staan op Image

Skrywer: Hans du Preez

ISBN: 978-0-9814189-2-6

Formaat: Sagte band, 320pp

 

 

‘n Riller uit Afrika.

Lesilo staan op is oorspronklik geskep as TV-dramareeks in Sotho, Lesilo Rula Baswing en het van die hoogste kykertalle oor die afgelope dertig jaar gelok. In Desember 2006 is Hans du Preez se penvrug met ‘n Golden Plumes Toekenning deur die SABC bekroon.

Die dramareeks het onwrikbare erkenning van en geloof in die bestaan van die magiese onder Afrikane weerspieël. Die riller benadruk die vrees vir die tokkelossie en sy aktiwiteite – ‘n vrees wat steeds tot in die hoogste kaders van die Suid-Afrikaanse gemeenskap heers.

In die riller word die leser op ‘n aangrypende en beeldende verkenning van die magiese, soos vergestalt deur die tokkelossie, meegevoer. Lesilo is ‘n harige klein, swart mannetjie met ‘n half-mens half-bobbejaangesig en twee gloeiende “twaalf volt” ogies. Hy is ‘n klein botteltjie, maar groot gif: Sy arms is ysterkake en sy bobbejaanagtige hande kan mense hipnotiseer en “vasbind”. Voetloos en rats bak hy aanvanklik net poetse in opdrag van sy meester, maar soos ‘n gehoorsame kind moor hy sonder huiwering om die opgekropte, ou haat van sy meester te stil.

Volgens oorlewering kan ‘n sangoma (of ngaka) ‘n afgestorwene sy slaaf maak. Die afgestorwene se tong word uitgesny. Woordeloos en breindood, maar beweeglik, dien die tokkelossies hul meesters. Enige en elke opdrag word klakkeloos uitgevoer: daaglikse rompslomp, diefstal, moord en geitige, stoute streke. In die landelike gebiede staan die vroue se beddens nie verniet op bakstene nie: ‘n tokkelossie is mannetjie maar man! Waar hy beweeg, laat hy ‘n spoor van siekte (meestal oggendsiekte!) en ellende. Donker werk is konkelwerk en snags is aksietyd!

Die tokkelossie is ‘n kultuurding. Hy is onlosmaaklik deel van Afrika. Hy boesem vrees in. Blankes bejeën sy bestaan met skeptisisme. Ongeag hoe ons daarna kyk: die tokkelossie is ‘n skrikwekkende werklikheid – selfs in ons moderne samelewing.

Neem ‘n veedief en tronkvoël met ‘n hart van klip en wanpersepsies oor respek en mag soos Eenoog. Gee hom ‘n tokkelossie as slaaf en meer as net die melkkoei is soggens uitgesuip!

Lesilo staan op is ‘n realistiese uitbeelding van die mag van geloof en bygeloof. Suid-Afrikaanse lesers kan hulle maar al te goed met die milieu, mites en misgrype wat geteken word identifiseer. Gegewe die agtergrond van die karakters  word die afwagting en spanning plofbaar en word die slot tiperend van die universele bedorwenheid wat met mag saamloop. Die ware riller lê egter opgesluit in die dieper betekenis: Hier is veel meer ter sprake as wat die oog oppervlakkig kan sien en die leser moet wakker lees om nie self ‘n Eenoog te wees nie.

Voetspore van pioniers
R350
Voetspore van pioniers Image

Samestellers: Elize van Eeden en Pieter Prinsloo

ISBN: 978-0-981-41897-1

Formaat: Hardeband 208pp

Voetspore van Pioniers is ‘n historiese huldeblyk aan die plaas Buisfontein en sy mense.  Dit is ‘n nostalgiese terugkyk.  Dit is ‘n boek van ‘n plek; ‘n stukkie grond met kloof en fontein wat diep spore gelaat het in sy mense se harte.  Dit is ‘n gesellige saampraat oor gisters en spel die belofte van nuwe môres.

Of jy daar gebore is, gebly en gewerk het, as kind in die klowe gestap het of vakansies voor die stoof kom koffie drink het, Buisfontein en sy mense het ‘n blywende herinnering gelaat.

Buisfontein en die Ernst-familie se paadjies het meer as 120 jaar gelede gekruis.  Voetspore van Pioniers gedenk die verlede en die fondamente wat gelê is, maar is veral ‘n koffietafelboek vir geslagte wat kom – ‘n erfstuk van onskatbare waarde.

My pad met die doodsengel
R250
My pad met die doodsengel Image

Skrywer: Belinda Bras-Nel

In hierdie boek deel ek my eie pad wat ek met die Doodsengel gestap het en hoe my pa se afsterwe my lewe dramaties verander het. Nianell en Riana Scheepers is maar ’n paar mense wat ook in hierdie boek hul eie ervaringe met afgestorwe siele kom deel. Maar sekerlik die belangrikste deel van hierdie boek, is om ons vrese vir die dood aan te spreek en die konsep vir onsself te  herde_nieer, sodat ons ook nie ons eie afsterwe sal vrees nie. Ek kyk na die potensiaal wat ontstaan om te groei en te ontluik in die unieke jy, wanneer die dood jou lewe kom omver gooi. … aangesien elke kliënt wat by my kantoor instap, letsels dra van die dood van _n geliefde. Daar is dikwels so baie verwyte, onafgehandelde kon_ikte of gesprekke wat nooit gevoer is nie. Ek wil vir mense ruimte bied om self te besluit of hulle wel hul geliefdes wil ervaar of nie en dus vrede te maak met die konsep van dood en wie ons is na die dood.

Wanneer die Koedoehoring draai
R 160
Wanneer die Koedoehoring draai Image

Titel: Wanneer die koedoering draai

Skrywer: Charlotte de Beer

ISBN: 978-0-9814389-8-6

Formaat: Sagteband 320pp

Charlotte de Beer se deeglike navorsing van die Griekwamense, hulle taal en  kultuur maak van hierdie roman ‘n verhaal wat leef. Meraai Vannewestrys, ‘n ontluikende Griekwameisie, woon op die plaas Rolbos, binne ‘n tradisionele Griekwa-gemeenskap. Haar lief en leed is reeds byna twintig jaar gelede vir die eerste keer verwoord in Meraai  van Rolbos (uitgegee deur Lapa Uitgewers) en word in Wanneer die koedoehoring draai in herinnering geroep en verder vertel.

Direkte motiewe wat Meraai raak sluit haar ontluiking tot volwassene, tradisionele rituele; ‘n familiestryd tussen broers; haar ma se innerlike konflik, hartseer en soeke na sin; asook die intrige rondom ‘n misdadiger wat op Rolbos opdaag, in. Dit word met soveel deernis herleef dat juis die eenvoud en kinderlike opregtheid daarvan direk tot die hart spreek. Meraai voel soos ‘n familielid, suster of vriendin, en mens se binneste reageer saam met haar verhaal.

Koedoehoringdraai’ word deur die Griekwamense gebruik, om die draaie van die lewe met sy swaarkry en keerpunte te beskryf. Dit voel vir haar asof die verdraaide dinge nie gaan regkom nie. Sommige draaie is tydelik en ander is permanent, maar net die Here weet wat die beste is …

‘n Heerlike verhaal van humor en deernis.

Pienk Spookasem Image
Pienk Spookasem
SKRYWER: NICO MOOLMAN ISBN: 978-0-639-97642-6 FORMAAT: Sagteband, 176pp Hierdie  keur uit die trefferverhale van Die Pienk Traaisiekel en Die Pienk Baaisiekel is op aanvraag saamgestel. Met ... Read More
'n Studiemetode so uniek soos jy
SKRYWER: Dr Esther de Waal ISBN: 978-0-639974-1-9 FORMAAT: Sagteband Ontsluit jou potensiaal met ‘n pasgemaakte studiemetode wat nommerpas vir jou breinprofiel en persoonlikheid is. Dié boek is die sleutel ... Read More
My naked soul-exploring the true self Image
My naked soul-exploring the true self
Title: My Naked Soul: Exploring the true self Author: Belinda Bras-Nel ISBN: 978-0-6399764-0-2 Format: 282 pp soft cover Why is life becoming ever more difficult? Why are we struggling to cope? How can we over... Read More
Met rooi pampoenvelskoene Image
Met rooi pampoenvelskoene
SKRYWER: Elias J.J Olivier ISBN: 978-0-9922112-8-8 FORMAAT: Sagteband 272pp Uittreksel: “Ons het nogal dikwels sneeu toe gegaan, omdat die Snowy Mountains naby Canberra baie sneeu in die winter gekry het.  ... Read More
Finance for non-nerds Image
Finance for non-nerds
AUTHOR: Dr John Carstens ISBN: 978-0-9922112-2-5 FORMAT: Soft cover, 208pp Money makes the world go round! This text book is the ultimate guide to personal and corporate financial excellence. Created by the ex... Read More
Aangeraak Image
Aangeraak
SKRYFSTER: Elsabé Potgieter met Annie Coetzee as biblioterapeut ISBN: 978-0-9922112-5-7 Sagteband, 272pp ‘n Sportiewe jong man met groot drome is in ‘n ernstige motorfietsongeluk. Die verpletterende slag vir hom... Read More
Engel vat my hand Image
Engel vat my hand
SKRYWER: Susan Myburgh ISBN: 978-0-9922112-6-4 FORMAAT: Sagteband 112pp “My man is dood!” Dié besef het Susan Myburgh soos ‘n vuishou tussen die oëgetref. In die skok en pyn van haar verlies is ... Read More
Koebesie Image
Koebesie
DIGTER: Trienke Laurie ISBN:978-0-9922112-7-1 FORMAAT: Sagteband, 80pp koebesie: mannetjie van die heuningby; waterdraer Trienke Laurie, bekroonde digteres en kunstenaar, kyk introspektief na ... Read More
Powerhouse Image
Powerhouse
AUTHOR: Annie Coetzee ISBN: 978-0-992-2112-4-0 Format: Soft cover 216pp You need much more than just a brilliant mind and positive thinking to make your dreams of success and happiness come true. World-renowne... Read More
Kuier in
Kuier in 'n Plaaskombuis
Skrywer: Nico Moolman ISBN: 978-0-620-33696-X 192 pp Hardeband Kuier in ‘n Plaaskombuis vang die eenvoud en elegansie, die warmte en samehorigheid wat geheers het vas. Dit bevat ou handgeskr... Read More
A Maze zing Image
A Maze zing
Author: Pierre Lucouw ISBN: 978-0-620-35489-5 Format: Soft cover, 144pp Alex’s inheritance includes the DNA to go in search of wisdom. His story resembles the universal longing to find the Holy Grail. His journey s... Read More
African water histories Image
African water histories
Editor: JWN Tempelhoff Format: Soft cover, 368 pp ISBN: 0-620-34742-2     Water is increasingly playing an important role in Africa. It is a ... Read More
Creating the more Image
Creating the more
Author: Pierre Lucouw ISBN: 0-620-32128-8 Format: Soft Cover, 192pp Dr Lucouw coined the term oscibant, a process of maintaining balance while const... Read More
Happiness is egg-shaped Image
Happiness is egg-shaped
Author: Jay Day ISBN: 978-0-620-39361-4 Format: Soft cover, 175pp “The Prime Mover took a handful of stars and flung them into the emptiness and there was ... Read More
Jesus: The link Image
Jesus: The link
Author: Tirx Duvenhage ISBN: 0-620-36128-X Format: Soft cover 126pp Science discovered mind power late in the n... Read More
Kartonengel Image
Kartonengel
Skrywer: François Hugo ISBN: 0-620-36499-8 FORMAAT: Sagteband 160pp ‘n Sendelingseun reis deur Afrika op sy motorfiets.  Hy soek nie antwoorde oor sy wortels nie.  Hy weet wie h... Read More
Kwaheri, my geliefde Image
Kwaheri, my geliefde
Skrywer: Lucia Prinsloo ISBN: 978-0-620-48256-1 Formaat: Sagteband 220pp Vanaf die voetheuwels van die manjifieke berg Meru in Tanzanië tot die walle van die Groot Letaba in die Laeveld van Suid-Afrika, volg die mem... Read More
Lesilo staan op Image
Lesilo staan op
Skrywer: Hans du Preez ISBN: 978-0-9814189-2-6 Formaat: Sagte band, 320pp     ‘n Riller uit Afrika. Lesilo staan op... Read More
Voetspore van pioniers Image
Voetspore van pioniers
Samestellers: Elize van Eeden en Pieter Prinsloo ISBN: 978-0-981-41897-1 Formaat: Hardeband 208pp Voetspore van Pioniers is ‘n historiese huldeblyk aan die plaas Buisfontein en sy ... Read More
My pad met die doodsengel Image
My pad met die doodsengel
Skrywer: Belinda Bras-Nel In hierdie boek deel ek my eie pad wat ek met die Doodsengel gestap het en hoe my pa se afsterwe my lewe dramaties verander het. Nianell en Riana Scheepers is maar ’n paar mense wat ook in hierdie boek ... Read More
Wanneer die Koedoehoring draai Image
Wanneer die Koedoehoring draai
Titel: Wanneer die koedoering draai Skrywer: Charlotte de Beer ISBN: 978-0-9814389-8-6 Formaat: Sagteband 320pp Charlotte de Beer se deeglike... Read More
R 160