Corals Uitgewers het al verskeie top-verkopers uit die penne van skrywers soos Nico Moolman, Annie Coetzee, John Carstens gepubliseer. Hulle het daarin geslaag om konstant die regte posisie te handhaaf ten einde nie net te oorleef nie, maar te floreer deur aanpasbaarheid en buigsaamheid.

Corals Publishers has successfully published a number of best selling authors like Nico Moolman, Annie Coetzee, John Carstens and many more. They have constantly obtained and maintained the correct position to enable not only survival but also growth through adaptability and flexibility.